Дебити и кредити

Ако думите „дебит” и „кредит” Ви звучат като на чужд език, то Вие сте по-проницателни, отколкото предполагате. „Дебит” и „кредит” са думи, открити за пръв път в документ на над петстотин години, който описва днешната система за двойно счетоводно записване.

Чрез системата за двойно записване всяка бизнес операция се отчита в поне две сметки. Едната сметка се записва като „дебит”, което означава, че сумата ще бъде въведена отляво на сметката. Другата сметка се записва като „кредит”, съответно от дясната страна на сметката. Основното предизвикателство пред счетоводителя се състои в това да знае кои сметки трябва да се дебитират и кои – кредитират.

Какво е счетоводна сметка

За да поддържат организацията на финансовите данни на една компания, счетоводителите имат система, която сортира операциите в записи, наречени сметки. Когато счетоводната система на компанията е готова, сметките, за които е най-вероятно да бъдат засегнати от операциите на компанията, са идентифицирани и изнесени в списък. Този списък е още и сметкоплан. В зависимост от размера на фирмата и сложността на бизнес операциите, сметкопланът може да съдържа 20-30 сметки или хиляди. Една фирма има свободата и гъвкавостта да прекроява сметкоплана си според нуждите си. В сметкоплана на балансовите сметки самите сметки са изброени първи, следвани от отчетите за доходите. Или както следва:

  • Активи
  • Задължения
  • Чиста печалба
  • Доходи
  • Разходи
  • Нетни печалби
  • Загуби

Двойно счетоводно записване

Тъй като всяка бизнес операция засяга поне две сметки, счетоводната система е известна като счетоводна система с двойно записване. Например, когато една компания изтегли кредит от 1000 евро от банка, операцията ще засегне паричната сметка на дружеството и сметката му със задълженията. Когато фирмата погасява банков кредит, сметката за парични средства и сметката за задължения са засегнатите сметки. Ако фирмата купува консумативи, сметката й за консумативи и сметката й за парични средства ще бъдат засегнатите сметки.

Въпреки че системата е позната като система на двойното записване, една операция може да включва повече от две сметки. Пример за транзакция, която включва три сметки е банков кредит на фирма. Тази транзакция включва следните сметки: пари в брой, полици, разходи за лихви. Ако ползвате счетоводен софтуер, можете да не забележите,че всъщност две или повече сметки са засеганти, тъй като обикновено този софтуер е user-friendly.


Още статии от категорията