График за отпуски - Бланка

По реда на чл. 173 от Кодекса на труда (влязъл в сила от 30.07.2010г.) и обновленията в Наредбата за работното време, почивки и отпуските (от 15.03.2011), работодателите са длъжни в началото на всяка календарна година да създават График за използване на платения годишен отпуск на служителите си. Целта е да се даде възможност на всички служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

2013 г. е вече третата поредна година, през която се изготвя График за отпуски, но част от организаторите във фирмите все още се чувстват несигурни при изготвянето на документа и изложиха оргомен брой запитвания за разяснение и примерни бланки.

Примерна бланка:

График за ползване на платен годишен отпуск на Фирма ООД за 2011 год.

Имена на работника /служителя Длъжност Неизползван пл. год. отпуск за предходни години. Полагащ се пл. год. отпуск за 2011 г. Период на отпуската Бр. раб. дни Период на отпуската Бр. раб. дни Период на отпуската Бр. раб. дни
1 Георги Георгиев Георгиев Административен секретар х 20 2.05 - 13.05 10 1.08 - 12.08 10
2 Христо Христов Христов Ръководител отдел Маркетинг 5 20 2.05 - 13.05 10 1.08 - 12.08 10 5.12 - 9.12 5
3

Още статии от категорията