Прекратяване по чл. 325 от Кодекса на труда

Честа практика е работодателите да принуждават служителите си да прекратят трудовите си правоотношения по реда на чл. 325, т. 1 Кодекса на труда, тоест по взаимно съгласие, вместо по реда на чл.328, ал. 1, т. 3 (намаляване на обема на работата), което ще даде на прекратения служител право за ползване на обезщетение за безработица.

Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете указани в трудовия договор. Ако срок за предизвестие не е договорен изрично, се спазват актуалните за момента законово-регламентирани срокове (към момента е един месец).

Изгоден за работодателя вариант за прекратяване на трудов договор е позоваването на чл. 326, ал.2 (съкращаване поради намаляване на обема на работата).

В чл. 328, ал.1, т.3 от КТ е указано, че работодателят има право да прекрати трудовия договор с предизвестие поради намаляване на обема на работата на предприятието. Намаляването на работата може да бъде характеризирано по различен начин – намаляване на продукцията, услугите, продажбите и тн. Решението за установяване на това дали има или няма намаляване на обема на работата би могло да се вземе по преценка на работодателя. Когато обаче намаляването на обема на работата се ползва като основание за прекратяване на трудови правоотношения, то трябва да отговаря на определени условия. Преди всичко то трябва да е действително и да е с продължителен характер.

За този начин на прекратяване е добре да знаете:

  • При прекратяване на трудовия Ви договор по реда на чл. 325, т. 1 КТ Вие ще получавате минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца – а именно по 7,20 лв. / ден.
  • При прекратен по този начин трудов договор Вие ще загубите правото си на редица обезщетения, които Ви дължи работодателя, в това число обезщетение по чл. 220 от Кодекса на труда (за неспазено предизвестие), обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда (за оставане без работа или за постъпване на друга работа с по-ниско възнаграждение) и др.

Можете да зададете своите въпроси относно трудово-правни казуси и различните начини за прекратяване на трудов договор съобразно Кодекса на труда към експертите на balans.bg.


Още статии от категорията