Грешка
 • Грешка при зареждането на фийда

Дългът на сектор Държавно управление на ЕС-28 възлиза на 11 550 457 млн. евро

 • По окончателни данни на Евростат в края на 2013 г. дългът на сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 11 550 457 млн. евро, или 85.4% от БВП и бележи ръст спрямо предходните години. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (10.1%) и България (18.3%). Ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2013 г. отчитат 16 държави, като най-високо то в Гърция (174.9%) и Португалия (128.0%).

Дългът на сектор Държавно управление на ЕС-28 бележи ръст спрямо предходните години

 • По окончателни данни на Евростат в края на 2013 г. дългът на сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 11 550 457 млн. евро, или 85.4% от БВП и бележи ръст спрямо предходните години. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (10.1%) и България (18.3%). Ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2013 г. отчитат 16 държави, като най-високо то в Гърция (174.9%) и Португалия (128.0%).

Положителна текуща сметка

 • По данни на БНБ за януари – август 2014 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 808.8 млн. евро (2% от БВП) при излишък от 1 257.7 млн. евро (3.1% от БВП) за януари – август 2013 г.

Спад в строителството

 • Строителната продукция намалява с 0.3% през август 2014 г. спрямо август 2013 г. При сградното строителство - със 7.7%, а при гражданското/инженерното строителство има увеличение от 9.7%.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2014 г. е 8,7 млрд. лв.

 • Размерът на фискалния резерв към 31.08.2014 г. е 8,7 млрд. лв., в т.ч. 8,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

кредитите за фирмите нарастват с 2.9% на годишна база

 • По данни на БНБ в края на август 2014 г. кредитите за фирмите нарастват с 2.9% на годишна база до 35.851 млрд. лв. (45.3% от БВП). Кредитите за гражданите са 18.575 млрд. лв. (23.5% от БВП) и нарастват с 0.1%. Жилищните кредити са 8.840 млрд. лв. и нарастват с 0.2%, а потребителските възлизат на 7.355 млрд. лв. и са с 0.9% повече спрямо август 2013 г.

Отрицателна инфлация за август

 • Месечната инфлация за август 2014 г. спрямо юли 2014 г. е минус 0.2%. Годишната инфлация за август 2014 г. спрямо август 2013 г. е минус 0.6%.

Износ FOB и внос CIF на България за януари-юни 2012 - 2014 г.

 • В търговията на България с трети страни и ЕС за януари - юли 2014 г. от страната са изнесени стоки на стойност 24.1 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 2.8%. Внесени са стоки за 28.7 млрд. лв. (по цени CIF), или с 1.2% по-малко. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 4 538.2 млн. лв., което е с 333.7 млн. лв. повече от салдото за първите седем месеца на 2013 г.

Най-нисък коефициент на производителност отчита земеделието

 • Производителността на труда е най-висока в индустриалния сектор - 6 488.5 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на 1 зает и 15.1 лв. за 1 отработен човекочас. В услугите тя е 4 732.1 лв. БДС и 11.3 лв., а в аграрния сектор е 1 081.9 лв. БДС на 1 зает и 2.7 лв. за 1 отработен човекочас. Данните са от НСИ и са за второто тримесечие на 2014 г.

Брутния външен дълг е 38 млрд лв

 • Брутният външен дълг в края на юни 2014 г. е 37 914.5 млн. евро (93.6% от БВП), което е с 0.7% повече спрямо юни 2013 г. Дългосрочните задължения са 28 190.4 млн. евро, а краткосрочните възлизат на 9 724.1 млн. евро. БВД на сектор Държавно управление е 3 353.5 млн. евро (8.3% от БВП) и нараства с 4.6%.

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси