Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Отчетоха нулева инфлация за декември

  • По данни на НСИ месечната инфлация за декември 2014 г. спрямо ноември 2014 г. е 0.0%. Годишната инфлация за декември 2014 г. спрямо декември 2013 г. е минус 0.9%, а средногодишната инфлация за януари - декември 2014 г. спрямо януари - декември 2013 г. е минус 1.4%.
  • В търговията на България с трети страни и ЕС (общо) през периода януари - ноември 2014 г. от страната са изнесени стоки на стойност 39.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2013 г. износът намалява с 1.6%. У нас са внесени стоки за 46.7 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.4% повече. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 6 913.0 млн. лв., което е с 827.8 млн. лв. повече от салдото за първите 11 месеца на 2013 г. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 4 874.6 млн. лева.
  • През ноември 2014 г. у нас са функционирали 1 925 места за настаняване с над 10 легла и спрямо ноември 2013 г. техният брой се увеличава със 7.2%. Броят на нощувките е 595.6 хил., или с 1.2% по-малко. Общата заетост на леглата е 19.2% и намалява с 1.3%. Приходите от нощувки са 29.0 млн. лв., или с 4.3% повече. Приходите от чужди граждани се увеличават с 10.7%, докато тези от български граждани остават без промяна.
  • По данни на БНБ за януари – ноември 2014 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 371.1 млн. евро (0.9% от БВП) при излишък от 1 197.9 млн. евро (2.9% от БВП) за същия период на 2013 г.
  • Финансовата сметка за януари – ноември 2014 г. е положителна – 1 359.7 млн. евро (3.4% от БВП), при отрицателна сметка от 1 961.5 млн. евро (4.8% от БВП) за същия период на 2013 г.
  • За януари – ноември 2014 г. резервните активи на БНБ нарастват с 1497.1 млн. евро при намаление от 796.3 млн. евро за същия период на 2013 г.
  • Преките инвестиции в страната за януари – ноември 2014 г. възлизат на 1224.2 млн. евро (3% от БВП), при 1545.1 млн. евро (3.8% от БВП) за същия период на 2013 г., като са по-ниски с 20.8%. По държави, най-големите преки инвестиции в страната са от Нидерландия (660.6 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (-211.7 млн. евро).

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси