Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

На 1 заето лице се падат 6 260.1 лв. от текущия обем на БВП

  • По данни на НСИ през третото тримесечие на 2014 г. заетите лица в икономиката са 3 648.2 хиляди, отработените часове са 1 466.3 милиона. На 1 заето лице се падат 6 260.1 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 15.58 лв. БВП за 1 отработен час. БВП на един зает се увеличава с 1.2% спрямо същото тримесечие на 2013 г.
  • През третото тримесечие на 2014 г. БВП възлиза на 22 838 млн. лв. (11 677 млн. евро) по текущи цени, като на човек се падат 3 161 лв. (1 616 евро) от стойностния обем на показателя. Има растеж от 1.5% на БВП през третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. и 0.4% спрямо второто тримесечие на 2014 г. За същия период в ЕС-28 БВП нараства съответно с 1.3 и 0.3%.
  • Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2014 г. възлиза на 19 508 млн. лв. по текущи цени. БДС средно на един зает намалява с 0.2% и с 0.1% за един отработен човекочас спрямо същото тримесечие на 2013 г.
  • Равнището на производителността на труда за третото тримесечие на 2014 г. е най-високо в индустриалния сектор - 6 095.4 лв. БДС средно на един зает и 14.6 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите данните са 5 573.6 лв. БДС и 14.0 лв., а най-ниска е производителността в аграрния сектор - 2 011.8 лв. БДС на един зает и 5.1 лв. за един отработен човекочас.
  • През септември 2014 г. спрямо септември 2013 г. се увеличава производството на: пропан-бутан - с 14.3%, безоловен бензин - с 2.0% и дизелово гориво - със 7.9%. Намалява това на твърди горива - с 0.5%, природен газ - с 52.2% и ел.енергия - с 3.3%. Нарастват доставките на пропан-бутан - с 11.8%, дизелово гориво - с 26.0%, природен газ - с 1.8% и ел.енергия - с 0.9%, а намаляват тези на твърди горива - с 1.1% и безоловен бензин - с 31.3%.
  • Предприятията от градския електротранспорт са превозили за третото тримесечие на 2014 г. 55 816.0 хил. пътници - с 2.9% по-малко спрямо същия период на 2013 г. При метрополитена те са със 7.8% повече, а при трамвайния и тролейбусния транспорт са намалели съответно с 8.1 и 6.9%.
  • С окончателното приемане на промените в Закона за ДДС от НС данъкът върху доходите от лихви по депозити остава 8% за всички депозити и влогове, в това число и по детските влогове.
  • Срокът на предоставения заем до 2 млрд. лв. от централния бюджет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (по повод КТБ) е до 5,5 години, а лихвеният процент е фиксиран в размер на 2,95%.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси