Грешка
 • Грешка при зареждането на фийда

БВП в края на септември 2014 г. е 38 331.6 млн. евро

 • По данни на БНБ брутният външен дълг в края на септември 2014 г. е 38 331.6 млн. евро (95.2% от БВП) и нараства с 3.1% спрямо септември 2013 г., а този на сектор Държавно управление е 4 821.5 млн. евро и се повишава с 48.3%.
 • Нетният външен дълг в края на септември 2014 г. е 13 730.9 млн. евро (34.1% от БВП) и намалява с 5.4% спрямо септември 2013 г.
 • В края на октомври 2014 г. депозитите на фирмите са 16.332 млрд. лв. (20.7% от БВП) и спрямо октомври 2013 г. нарастват с 6.2%, а на гражданите са 39.298 млрд. лв. (49.9% от БВП) и се увеличават със 7.8%. Кредитите за фирмите нарастват с 3% до 36.154 млрд. лв. (45.9% от БВП), а за гражданите са 18.541 млрд. лв. (23.6% от БВП) и нарастват с 0.01%.
 • Средният лихвен процент през октомври 2014 г. по кредитите за потребление в левове спада спрямо октомври 2013 г. до 11.11%, а по тези в евро – до 9.08%. При жилищните кредити в левове той намалява до 6.48%, а в евро – до 6.99%.
 • Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември 2014 г. са 3.318 млрд. лв. при 3.367 млрд. лв. в края на септември 2013 г. и намаляват с 1.5%. Пасивите им са 4.266 млрд. лв. при 4.467 млрд. лв. в края на септември 2013 г. и намаляват с 1.4%.
 • Към септември 2014 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.012 млрд. лв. при 1.951 млрд. лв. в края на септември 2013 г. и се увеличават с 3.1%. Пасивите им са 2.638 млрд. лв. при 2.533 млрд. лв. в края на същия месец на 2013 г. и нарастват с 4.1%.
 • Активите, управлявани от действащите у нас местни и чуждестранни инвестиционни фондове, към септември 2014 г. са 1901.3 млн. лв. и размерът им нараства с 45.4% спрямо септември 2013 г.
 • Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2014 г. са 300.9 хил., или с 1.8% под тези за октомври 2013 г. Посещенията на чужденци у нас са 557.1 хил., или с 1.9% по-малко.
 • Цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2014 г. нарастват с 0.8% спрямо същия месец на 2013 г. - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%, докато в добивната и в преработващата промишленост намаляват съответно с 2.1% и 0.1%.
 • През ноември 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.5 пункта спрямо септември - в строителството с 2.0 и в търговията на дребно с 7.5 пункта, докато в промишлеността и услугите намалява съответно с 1.9 с 2.8 пункта.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси