Дългът на сектор Държавно управление на ЕС-28 възлиза на 11 550 457 млн. евро

  • По окончателни данни на Евростат в края на 2013 г. дългът на сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 11 550 457 млн. евро, или 85.4% от БВП и бележи ръст спрямо предходните години. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (10.1%) и България (18.3%). Ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2013 г. отчитат 16 държави, като най-високо то в Гърция (174.9%) и Португалия (128.0%).
  • През 2013 г. дефицитът на сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 436 721 млн. евро, или 3.2% от БВП и бележи спад спрямо 2012 г. Дефицит над 3% от БВП имат 10 държави: Словения (-14.6%), Гърция (-12.2%), Испания (-6.8%), Обединено кралство (-5.8%), Ирландия (-5.7%), Хърватия (-5.2%), Кипър и Португалия (по -4.9%), Франция (-4.1%) и Полша (-4.0%). Най-нисък дефицит като % БВП е отчетен в Естония (-0.5%), Дания (-0.7%), Латвия (-0.9%), България (-1.2%), Чехия и Швеция (по -1.3%), а Люксембург (+0.6%) и Германия (+0.1%) регистрират излишък.
  • По данни на БНБ брутният външен дълг на България в края на август 2014 г. е 38 201.9 млн. евро (94.3% от БВП) и нараства с 2.2% спрямо август 2013 г. Дългосрочният дълг нараства с 2 211.4 млн. евро (8.2%), а краткосрочният външен дълг се понижава с 1 391.8 млн. евро (13.4%) спрямо август 2013 г.
  • Нетният външен дълг в края на август 2014 г. е 13 939.4 млн. евро, като намалява със 710.5 млн. евро (4.8%) спрямо август 2013 г. (14 649.9 млн. евро, 36.7% от БВП).
  • В края на септември 2014 г. депозитите на фирмите са 16.211 млрд. лв. (20.5% от БВП) и спрямо същия месец на 2013 г. нарастват с 6.7%. Депозитите на гражданите са 39.183 млрд. лв. (49.5% от БВП) и нарастват с 8.6%.
  • Кредитите за фирмите към септември 2014 г. нарастват с 3% на годишна база до 36.118 млрд. лв. (45.6% от БВП). Кредитите за гражданите са 18.589 млрд. лв. (23.5% от БВП) и нарастват с 0.1%. Жилищните кредити са 8.830 млрд. лв. и нарастват с 0.2%, а потребителските възлизат на 7.358 млрд. лв. и са с 0.8% повече спрямо септември 2013 г.
  • Според НСИ средното увеличение на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. е 0.4%. Средната пазарна цена за страната е 868.77 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 485.67 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 378.33 лв./кв. м и Бургас - 1 145.33 лв./кв. метър.

Още статии от категорията