Спад в строителството

  • Строителната продукция намалява с 0.3% през август 2014 г. спрямо август 2013 г. При сградното строителство - със 7.7%, а при гражданското/инженерното строителство има увеличение от 9.7%.
  • През август 2014 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 4.5% спрямо същия месец на предходната година.
  • За август 2014 г. промишленото производство регистрира спад от 1.9% спрямо същия месец на 2013 г.: в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.2% и в добивната промишленост - с 5.3%, докато в преработващата промишленост има ръст от 3.0%.
  • За януари - юли 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 3.6% спрямо същия период на 2013 г. и е 15.2 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, формиращи 72.3% от износа за ЕС. Вносът от ЕС нараства с 2.3% и е 17.7 млрд. лв. по цени CIF. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 2 445.7 млн. лева.
  • Износът на България за трети страни през януари - август 2014 г. намалява с 10.7% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 10.4 млрд. лeвa. Основни партньори са Турция, Сингапур, Китай, Русия, БЮРМ и Сърбия, формиращи 54.1% от този износ. Вносът намалява с 4.4% до 12.8 млрд. лeвa (CIF). Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 2 454.4 млн. лeвa.
  • В търговията на България с трети страни и ЕС (общо) за януари - август 2014 г. сме изнесли стоки на стойност 27.9 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 2.9%. У нас са внесени стоки за 33.0 млрд. лв. (CIF), или с 0.2% повече. Общото салдо (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 5 072.6 млн. лв. - с 906.8 млн. лв. повече от салдото за първите осем месеца на 2013 г.
  • През август 2014 г. у нас са функционирали 2 923 места за настаняване с над 10 легла – с 6.0% повече спрямо август 2013 г. Общият брой на нощувките е 5 089.1 хил., или с 1.3% повече. Общата заетост на леглата е 56.9%, или с 2.6% по-малко. Приходите от нощувки достигат 239.7 млн. лв., или с 12.5% повече спрямо август 2013 г.
  • Бруто образуването в основен капитал през второто тримесечие на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. нараства в реално изражение с 3.9%. Делът на тази категория в БВП е 21.6%.
  • През август 2014 г. годишният прираст на широките пари (паричния агрегат М3) е 7.2% при 6.9% през юли 2014 г.

Още статии от категорията