кредитите за фирмите нарастват с 2.9% на годишна база

  • По данни на БНБ в края на август 2014 г. кредитите за фирмите нарастват с 2.9% на годишна база до 35.851 млрд. лв. (45.3% от БВП). Кредитите за гражданите са 18.575 млрд. лв. (23.5% от БВП) и нарастват с 0.1%. Жилищните кредити са 8.840 млрд. лв. и нарастват с 0.2%, а потребителските възлизат на 7.355 млрд. лв. и са с 0.9% повече спрямо август 2013 г.
  • В края на август 1914 г. депозитите на фирмите са 16.002 млрд. лв. (20.2% от БВП) и спрямо същия месец на 2013 г. нарастват с 9.1%. Депозитите на гражданите са 38.990 млрд. лв. (49.2% от БВП) и нарастват с 8.5%.
  • Брутният външен дълг (БВД) в края на юли 2014 г. е 38 219.6 млн. евро (94.4% от БВП) и нараства с 659 млн. евро (1.8%) спрямо юли 2013 г. Дългосрочните задължения са 29 381.4 млн. евро, а краткосрочните възлизат на 8 838.2 млн. евро.
  • БВД на сектор Държавно управление в края на юли 2014 г. е 4 772.3 млн. евро (11.8% от БВП). Дългът на сектора се повишава с 1 481.3 млн. евро (45%) спрямо юли 2013 г. (8.2% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране е 16 006.9 млн. евро (39.5% от БВП) и нараства с 97.6 млн. евро (0.6%) спрямо юли 2013 г.
  • Нетният външен дълг в края на юли 2014 г. е 14 599.8 млн. евро (36.1% от БВП) и намалява с 610.6 млн. евро (4%) спрямо юли 2013 г.
  • Средният лихвен процент (СЛП) за фирмите по депозитите с договорен матуритет в левове през август 2014 г. в сравнение с август 2013 г. се понижава с 1.05 пр.п. до 1.59%, а по тези в евро – с 1.43 пр.п. до 1.19%. СЛП за гражданите в левове намалява с 1.23 пр.п. до 2.72%, а по тези в евро – с 1.10 пр.п. до 2.50%.
  • През август 2014 г. СЛП за фирмите по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2013 г. с 0.63 пр.п. до 6.57%, а по тези, договорени в евро – с 0.55 пр.п. до 6.42%. СЛП за гражданите по кредитите за потребление в левове се понижава спрямо август 2013 г. с 0.30 пр.п. до 11.35%, а по тези в евро – с 0.41 пр.п. до 9.18%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.22 пр.п. до 6.60%, а в евро – с 0.24 пр.п. до 7.08%.
  • По данни на НСИ през 2012 г. България е отделила 13 597.7 млн. лв. за социална защита. За финансиране на социалната защита в страната са отделени 7 430.4 млн.лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 6 854.8 млн.лв.

Още статии от категорията