Износ FOB и внос CIF на България за януари-юни 2012 - 2014 г.

  • В търговията на България с трети страни и ЕС за януари - юли 2014 г. от страната са изнесени стоки на стойност 24.1 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 2.8%. Внесени са стоки за 28.7 млрд. лв. (по цени CIF), или с 1.2% по-малко. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 4 538.2 млн. лв., което е с 333.7 млн. лв. повече от салдото за първите седем месеца на 2013 г.
  • Износът на България за трети страни (8.9 млрд. лв.) за януари - юли 2014 г. намалява с 12.0% спрямо януари - юли 2013 г. Основни партньори са Турция, Сингапур, Русия, Китай, БЮРМ и Сърбия, формиращи 54.1% от този износ. Вносът (11.0 млрд. лв. CIF) намалява с 6.4%. Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е 2 102.3 млн. лeвa.
  • За януари - юни 2014 г. износът на България за ЕС (12.6 млрд. лв.) нараства с 2.8% спрямо януари - юни 2013 г. Основни партньори, формиращи 72.3% от този износ, са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Вносът (14.9 млрд. лв. CIF) нараства с 3.6%. Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 2 336.1 млн. лева.
  • През юли 2014 г. строителната продукция се увеличава с 2.9% спрямо същия месец на 2013 г. Гражданското/инженерното строителство нараства с 11.3%, а сградното отчита намаление от 3.4%.
  • Промишленото производство регистрира спад от 0.2% през юли 2014 г. спрямо юли 2013 г. - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.9%, в добивната промишленост - с 0.9%, докато в преработващата има ръст от 3.9%.
  • През юли 2014 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 4.0% спрямо същия месец на 2013 г.
  • През юли 2014 г. в страната са функционирали 2 923 места за настаняване (6.7% повече спрямо юли 2013 г.) с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 129.4 хил., а на леглата - 289.4 хиляди. Пренощувалите лица намаляват с 4.0% спрямо юли 2013 г. до 916.9 хиляди. Приходите от нощувки са 227.9 млн. лв., или с 9.2% повече.
  • Според Агенцията по заетостта за август 2014 г. равнището на безработицата е 10,4% и спрямо август 2013 г. намалява с 0.3%. В бюрата по труда са регистрирани 342 503 безработни (август 2013 г. - 351 438). Започналите работа на първичния пазар безработни са 12 746 (август 2013 г. - 10 839). В бюрата по труда са заявени 14 129 работни места в реалния сектор (през август 2013 г. - 11 932).
  • Средният доход на българина през 2012 г. е в размер на 5 593 лева, или 466.13 лева на месец, става ясно от данни на Евростат. По този показател сме на предпоследно място в ЕС след Румъния.

Още статии от категорията