Увеличават се приходите от хотелски нощувки

  • През април 2014 г. у нас са функционирали 1 947 места (с над 10 легла) за настаняване, а броят на леглата в тях е 133.7 хиляди. Спрямо април 2013 г. те се увеличават с 3.7%, а леглата - с 16.0%. Приходите от нощувки достигат 31.9 млн. лв., или с 20.8% повече. Регистрирано е увеличение както в приходите от чужди граждани - с 27.6%, така и от български граждани - с 15.2%.
  • Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2014 г., е 699.7 хил., или с 19.9% повече в сравнение със същия месец на 2014 г. Общата заетост на леглата е 19.9% - увеличение с 1.7%.
  • Годишната инфлация за май 2014 г. спрямо май 2013 г. е минус 2.0% Средногодишната инфлация за периода юни 2013 - май 2014 г. спрямо периода юни 2012 - май 2013 г. е минус 1.2%.
  • През април 2014 г. строителната продукция показва намаление от 2.0% в сравнение със същия месец на 2013 г. Това се определя от отрицателния темп при сградното строителство - намаление с 9.0%, докато при гражданското/инженерното строителство има увеличение от 7.8%.
  • Оборотът в търговията на дребно през април 2014 г. нараства с 2.4% спрямо април 2013 г.
  • Промишленото производство регистрира ръст от 5.0% през април 2014 г. спрямо април 2013 г.: в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - 13.6%, в добивната промишленост - 11.1% и в преработващата - 3.8%.
  • Износът на България за ЕС през януари - март 2014 г. се увеличава с 0.1% спрямо същия период на 2014 г. и е в 6.2 млрд. лева. Основни партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, формиращи 72.5% от износа за ЕС. Вносът от ЕС нараства с 6.1% до 7.3 млрд. лв. по цени CIF. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 1 141.7 млн. лева.
  • През периода януари - април 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 18.4% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 4.7 млрд. лeвa. Основни партньори са Турция, Китай, Русия, Сингапур, ОАЕ и БЮРМ, които формират 54.3% от износа за трети страни. Вносът намалява с 6.8% и е 6.1 млрд. лeвa (CIF). Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 1 416.1 млн. лeвa.
  • Към 13.06.2014 г. агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor's понижи дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута с една стъпка - от 'BBB/A-2' на 'BBB-/A-3' със стабилна перспектива.

Още статии от категорията