Намалява износът на стоки към трети страни и ЕС

  • В търговията с трети страни и ЕС за януари - март 2014 г. сме изнесели стоки за 9.5 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 6.9%. У нас са внесени стоки за 11.7 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.3% повече. Общото салдо (износ FOB/внос CIF) е отрицателно и е 2 186.7 млн. лв. - със 737.3 млн. лв. повече от салдото за първите три месеца на 2013 г.
  • През януари - март 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 16.8% спрямо същия период на 2013 г. до 3.4 млрд. лeвa. Основни партньори са Турция, Китай, Русия, Сингапур, ОАЕ и БЮРМ, формиращи 55.3% от износа. Вносът намалява със 7.8% до 4.4 млрд. лв. Салдото е отрицателно и е на стойност 1 031.1 млн. лв.
  • През март 2014 г. у нас са функционирали 1 908 места за настаняване (нарастване с 4.3% спрямо март 2013 г.) с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 55.2 хил., а на леглата - 109.8 хиляди. Общият брой на нощувките е 701.1 хил. - с 10.9% повече, а приходите от тях са 32.9 млн. лв. - с 9.9% повече.
  • През първото тримесечие на 2014 г. 684.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.0%, са пътували само в страната, 12.8% - само в чужбина, а 3.2% са пътували в страната и в чужбина. Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 220.05 лв. в страната и 590.37 лв. в чужбина, а за професионално (служебно) пътуване са средно 403.78 лв. в страната и 693.69 лв. в чужбина.
  • По данни на БНБ към края на март 2014 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 1.959 млрд. лв. (2.5% от БВП) и намаляват с 0.6% спрямо първото тримесечие на 2013 г. Пасивите на тези дружества са 2.538 млрд. лв. и намаляват с 2.5%.
  • Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2014 г. са общо 3.043 млрд. лв. (3.8% от БВП) и намаляват с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2013 г. Пасивите на тези дружества са 3.984 млрд. лв. при 4.366 млрд. лв. в края на март 2013 г.
  • Към края на март 2014 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 1 764.4 млн. лева. Техният размер се увеличава с 536.1 млн. лева (43.6%) в сравнение с март 2013 г.
  • Според Министерството на финансите приблизително 150 млн. евро са предвидени за въвеждане на електронното управление чрез Оперативна програма „Добро управление".

Още статии от категорията