Ценаната на земеделската земя расте с близо 9% за година

  • Средната цена на декар земеделска земя през 2013 г. е била 594 лв., или с 8.6% по-висока от 2012 г. През 2013 г. спрямо предходната година най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 21.8%. Увеличението на цената на нивите е с 11.7%, а на овощните насаждения - с 5.1%. Единствено при постоянно затревените площи е установено намаление на цената - с 8.8%.
  • През 2013 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя е 38 лв., което е с 11.8% по-високо спрямо 2012 г. Спрямо предходната година през 2013 г. най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 61.9%.
  • През 2013 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 814 лв., което е с 11.3% повече спрямо 2012 г. Основен източник на доход е работната заплата. Тя формира 53.1% от общия доход, а вторият по значимост източник са пенсиите с 25.5%. Домакинствата са изразходвали 4 466 лв., което е с 10.1% повече от 2012 г. За храна са заделени 1 480 лв. (33.4%) средно на лице от домакинството.
  • Месечната инфлация за март 2014 г. спрямо февруари 2014 г. е минус 0.2%. Годишната инфлация за март 2014 г. спрямо март 2013 г. е минус 2.3%.
  • По окончателни данни на НСИ към 31 декември 2013 г. населението на България е 7 245 677 души, което представлява 1.4% от това на ЕС и ни нарежда на 16-о място. В трудоспособна възраст са 4 472 хил. души или 61.7% от цялото население.
  • Според БНБ за януари – февруари 2014 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 384.7 млн. евро (0.9% от БВП) при дефицит от 504.1 млн. евро (1.3% от БВП) за януари – февруари 2013 г. Финансовата сметка също е отрицателна – 606 млн. евро (1.5% от БВП) при дефицит от 1 212.1 млн. евро (3% от БВП) за януари – февруари 2013 г.
  • Резервните активи на БНБ намаляват с 952.2 млн. евро за януари – февруари 2014 г. при 1 570.3 млн. евро намаление за същия период на 2013 г.
  • По предварителни данни преките инвестиции в страната за януари – февруари 2014 г. възлизат на 114.1 млн. евро (0.3% от БВП), при 223.3 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – февруари 2013 г., като са по-ниски със 109.2 млн. евро (48.9%). По държави, най-големите преки инвестиции са от Нидерландия (48.7 млн. евро) и Британски вирджински острови (18.6 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Франция (-6.5 млн. евро).
  • Според Министерския съвет 4,183 млрд. лева са изплатените средства по европейските фондове за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г.

Още статии от категорията