Растат приходите от чужди туристи

  • През януари 2014 г. у нас са функционирали 1 886 места за настаняване с над 10 легла - с 5.3% повече спрямо януари 2013 г. Общият брой на нощувките е 733.8 хил. - с 13.9% повече, а общата заетост на леглата е 21.9% - с 1.2 % повече. Приходите от нощувки са 34.3 млн. лв., или - с 15.1% повече в сравнение с януари 2013 г.
  • През януари 2014 г. строителната продукция се увеличава с 3.6% в сравнение със същия месец на 2013 г., което се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство с нарастване от 14.6%, докато при сградното строителство е регистриран спад от 3.9%.
  • За януари 2014 г. промишленото производство регистрира ръст от 2.3% спрямо същия месец на 2013 г. Ръст е отчетен в добивната промишленост - с 18.0% и в преработващата - с 1.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ има спад от 1.5%.
  • През януари 2014 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 5.5% спрямо януари 2013 г.
  • Месечната инфлация за февруари 2014 г. спрямо януари 2014 г. е минус 0.4%. Годишната инфлация за февруари 2014 г. спрямо февруари 2013 г. е минус 2.6%.
  • През 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.1% спрямо 2012 г. и е 26.1 млрд. лева. Основни партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания, формиращи 75.3% от износа. Вносът от ЕС за 2013 г. нараства с 3.1% спрямо 2012 г. и е на стойност 30.2 млрд. лв. по цени CIF. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 4 031.9 млн. лева.
  • През януари 2014 г. износът ни за трети страни намалява с 22.1% спрямо януари 2013 г. и е 1.1 млрд. лева. Основни партньори са Турция, Китай, ОАЕ, Сингапур, Русия и БЮРМ, формиращи 55.5% от износа. Вносът намалява с 2.0% и е 1.6 млрд. лв. (CIF). Салдото е отрицателно и е 491.5 млн. лева.
  • В търговията с трети страни и ЕС (общо) през януари 2014 г. сме изнесли стоки за 3.1 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2013 г. износът намалява с 10.9%. У нас са внесени стоки общо на стойност 3.9 млрд. лева (CIF), или с 5.6% повече. Общото салдо е отрицателно и е 836.7 млн. лв., което е с 585.2 млн. лв. повече от салдото през януари 2013 г.

Още статии от категорията