Износът към трети страни е със 6,8% повишение

 • В търговията с трети страни и ЕС през 2013 г. сме изнесли стоки за 43 млрд. лв. - с 6.8% повече спрямо 2012 г. Внесени са стоки за 50 млрд. лв. по цени CIF - с 1.3% повече. Общото салдо (FOB/ CIF) е отрицателно и е 7 057 млн. лв. - с 2 114 млн. лв. по-малко от 2012 г.
 • Износът на България за трети страни през 2013 г. нараства с 3.5% спрямо 2012 г. и е 17.3 млрд. лв. Основните ни партньори са Турция, Китай, Русия, Украйна, Гибралтар и Сърбия, формиращи 50.0% от износа. Вносът намалява с 1.0% и е 20.3 млрд. лв. Салдото е отрицателно и е 3 047.4 млн. лв.
 • За януари - ноември т.г. износът за ЕС се увеличава с 9.6% спрямо същия период на 2012 г. и е 24.4 млрд. лева. Основни партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия (71.6%). Вносът нараства с 2.2% и е 27.7 млрд. лв. Салдото е отрицателно и е 3 273.0 млн. лева.
 • Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през 4-то тримесечие на 2013 г. са 576 - с 15.2% по-малко спрямо същото на 2012 г.
 • Цените на производител в селското стопанство за 4-то тримесечие на 2013 г. намаляват с 19.3% спрямо същото на 2013 г. – в растениевъдството с 25.8%, а в животновъдството нарастват със 7.8%.
 • В края на декември 2013 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 12.5 хил., или 0.6% по-малко спрямо същия период на 2012 г.
 • За четвъртото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.1% спрямо същото на 2012 г. През м. октомври 2013 г. тя е 820 лв., за ноември - 818 лв. и за декември - 846 лева.
 • Месечната инфлация за януари 2014 г. спрямо декември 2013 г. е минус 0.2%, а годишната за януари 2014 г. спрямо януари 2013 г. е минус 2.2%.
 • По данни на БНБ преките инвестиции у нас за януари - декември 2013 г. са 1 229.4 млн. евро (3% от БВП), при 1 480.5 млн. евро (3.7% от БВП) за януари – декември 2012 г. Най-големите инвестиции са от Нидерландия - 602.9 млн. евро.
 • За януари – декември 2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 831.3 млн. евро (2% от БВП) при дефицит от 520.8 млн. евро (1.3% от БВП) за януари – декември 2012 г.
 • Резервните активи на БНБ за януари – декември намаляват с 599.2 млн. евро при 2 161 млн. евро увеличение за януари – декември 2012 г.

Още статии от категорията