Доставките на електроенергия през септември растат

  • С 0.8% нарастват доставките на електроенергия през септември 2013 г. спрямо септември 2012 г., а намаляват тези на твърди горива - с 12.4%, пропан-бутан - с 2.9%, безоловен бензин - с 4.0%, дизелово гориво - с 13.3% и природен газ - с 5.2%. Увеличава се производството на безоловен бензин - с 4.2%, а намалява това на твърди горива - с 13.3%, пропан-бутан - с 36.4%, дизелово гориво - с 11.9% и ел. енергия - с 0.2%.
  • Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2013 г. са 370.9 хил., или с 11.0% над регистрираните през септември 2012 г., а посещенията на чужденци у нас са 1 113.1 хил., което е с 2.8% над нивото от септември 2012 г.
  • През октомври 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 2.1 пункта спрямо равнището си от август поради по-неблагоприятния климат в промишлеността и в сектора на услугите, които намаляват съответно с 4.6 и 3.3 пункта. При търговия на дребно той се повишава с 1.6 пункта, а в строителството остава на нивото от септември.
  • Цените на производител в промишлеността (на вътрешния пазар) през септември 2013 г. спадат с 3.5% спрямо същия месец на 2012 г.: в добивната промишленост - с 8.0%, в преработващата - с 2.8% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.9%.
  • През третото тримесечие на 2013 г. са издадени разрешителни за строеж на 1 173 жилищни сгради с 3 760 жилища в тях и с 489 204 кв. м РЗП на 56 административни сгради/офиси с 55 508 кв. м РЗП и на 1 267 други сгради с 555 121 кв. м РЗП.
  • Според БНБ през второто тримесечие на 2013 г. активите на банковата система са 83.2 млрд. лв., или с 0.4% по-малко спрямо първото тримесечие.
  • Средният лихвен процент (СЛП) за фирмите по депозитите с договорен матуритет в левове през септември 2013 г. в сравнение със септември 2012 г. се понижава с 1.22 пр.п. до 2.11%, а по тези в евро нараства с 0.22 пр.п. до 2.47%, докато за гражданите в левове намалява с 0.97 пр.п. до 3.92%, а по тези в евро – с 0.84 пр.п. до 3.62%.
  • През септември 2013 г. СЛП за гражданите по кредитите за потребление в левове нараства спрямо септември 2012 г. с 0.18 пр.п. до 11.81%, а по тези в евро – с 0.17 пр.п. до 9.54%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.44 пр.п. до 6.63%, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.04 пр.п. до 7.47%.

Още статии от категорията