месечната инфлация в България за август 2013 г. спрямо юли 2013 г. е минус 0.6%

  • По данни на НСИ, месечната инфлация в България за август 2013 г. спрямо юли 2013 г. е минус 0.6%. Годишната инфлация за август 2013 г. спрямо август 2012 г. е минус 0.7%.
  • През 07.2013 г. в страната са функционирали 2 739 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла. В сравнение с 07.2012 г. увеличението е 8.8%. Общата заетост на леглата е 58.8% и намалява с 0.9 %. Приходите от нощувки достигат 208.7 млн. лв.
  • По окончателни данни на НСИ през 2012 г. от България са изнесени стоки за 40.6 млрд. лв. и спрямо 2011 г. износът се увеличава с 2.5%. Внесените стоки (по цени CIF) са за 49.8 млрд. лв., или с 8.8% повече. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е 9.2 млрд. лв. - с 3.0 млрд. лв. повече от салдото за 2011 г.
  • През 2012 г. износът на България за страните от ЕС намалява с 3.5% спрямо 2011 г. и е 23.8 млрд. лева. Вносът от ЕС се увеличава със 7.4% до 29.2 млрд. лева. Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е 5.4 млрд. лева. Износът на България за трети страни се увеличава с 12.4% до 16.8 млрд. лв., а вносът - с 10.7% до 20.6 млрд. лв. Салдото е отрицателно и е на стойност 3.8 млрд. лв. за 2012 г.
  • През периода януари - юни 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 6.5% спрямо същия период на 2012 г. и е 12.3 млрд. лева Вносът от ЕС намалява с 6.8 млн. лв. и е 14.4 млрд. лв. Салдото с ЕС е отрицателно и е на стойност 2 178.5 млн. лева. Износът за трети страни се увеличава с 10.2% и е в размер на 10.1 млрд. лева. Вносът намалява с 0.3% и възлиза на 11.8 млрд. лева. Салдото е отрицателно и е на стойност 1 712.6 млн. лева.
  • В търговията на България с трети страни и ЕС - общо за януари - юли 2013 г. са изнесени стоки на стойност 24.8 млрд. лв. и спрямо същия период на 2012 г. износът се увеличава с 8.0%. Внесени са стоки на стойност 29.1 млрд. лв., или с 0.5% повече. Общото салдо е отрицателно и е на стойност 4 286.9 млн. лв., което е с 1 698.5 млн. лв. по-малко от салдото за първите седем месеца на 2012 г.

Още статии от категорията