Средната месечна работна заплата нараства с 3.8% през второто тримесечие

Средната месечна работна заплата нараства с 3.8% през второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото на 2012 г. и с 2.7% спрямо първото тримесечие на 2013 г.

Към края на юни 2013 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават със 74.9 хил., или с 3.4% спрямо края на март 2013 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо юни 2012 г. те са с 13.3 хил., или с 0.6% по-малко.

Още статии от категорията